MuziekCentrumWestland geeft muziek de ruimte!

MuziekCentrumWestland staat voor drie belangrijke waarden: verbinden, samenspelen en plezier. Wij willen dat het centrum muzikanten de ruimte biedt om samen te spelen, van elkaar te leren en te genieten van alles wat muziek te bieden heeft. Wij vinden het zeer belangrijk dat de bands die gebruik maken van de oefenruimtes van MCW deze waarden ook respecteren en hiernaar handelen. Dit betekent onder andere dat we elkaar helpen als het nodig is, rekening houden met elkaar en dat het eigen plezier niet ten koste mag gaan van het plezier van een ander. Houd dus rekening met elkaar en heb respect voor de organisatie, collega bands, de materialen en de omgeving. Samenwerking maakt het succes van MCW waar!

Openingstijden

De oefenruimtes zijn 7 dagen per week geopend, op werkdagen van 19:00 tot 23:00 uur en zaterdag en zondag van 13:00 tot 21:00 uur.

Van deze tijden kan niet worden afgeweken, tenzij anders is afgesproken met een medewerker van MCW. Een up-to-date overzicht van eventueel gesloten dagen kun je vinden op www.muziekcentrumwestland.nl

Huurprijzen

De huurprijzen liggen per kalenderjaar vast. Elk jaar wordt vooraf bekeken of de huurprijzen worden aangepast. Eventuele huurverhogingen worden minimaal één maand van te voren aan de huurders bekend gemaakt.

Huurreglement

 1. Elke nieuwe huurder van een oefenruimte van MCW krijgt vooraf een kennismakings- en toelatingsgesprek met een medewerker van MCW. In dit gesprek wordt het reglement besproken en worden er afspraken gemaakt over met betrekking tot de huurovereenkomst. MCW houdt zich het recht voor om een aspirant huurder te weigeren indien er twijfels zijn omtrent het naleven van onderhavig huurreglement.
 2. Het reserveren en boeken van de oefenruimtes moet via www.muziekcentrumwestland.nl. Alle reserveringen dienen vooraf te worden betaald via ideal. Nadat de betaling is ontvangen ontvangt de huurder per e-mail een code die tevens dient als sleutel van de deur van de oefenruimte die men geboekt heeft. De code is slechts geldig op de datum en tussen de tijden van de geboekte oefenruimte. Indien een code niet werkt, geef dit dan direct door aan de dienstdoende beheerder van MCW.
 3. Bij het vastleggen van een vaste ruimte op een vast tijdstip wordt een huurcontract afgesloten met één persoon van de band (hierna te noemen: hoofdhuurder) die daarmee verantwoordelijk is voor zowel betalingen van de oefenruimte alsook de naleving van het huishoudelijk reglement. De huurder is hiermee aansprakelijk voor de rest van de bandleden. Een huurcontract wordt aangegaan voor tenminste twee maanden.
 4. De hoofdhuurder betaalt bij aanvang van de huurovereenkomst een borg ten grootte van € 100,00. Deze borgsom wordt na afloop van het huurcontract of bij opzegging na aftrek van eventuele schades of openstaande bedragen geretourneerd aan de hoofdhuurder.
 5. Huurders die een oefenruimte huren op contractbasis betalen per bank telkens een maand vooruit, vóór eerste dag van de maand. Zolang de huurder op tijd betaalt, behoudt hij of zij het recht op een vast dagdeel in de week. Wanneer de huurder in gebreke blijft wordt ruimte aan eventuele onderhuurders aangeboden, en vervolgens aan de eerst volgende band op de wachtlijst. Zorg dus dat er op tijd betaald wordt anders raak je het recht op de oefenruimte kwijt.
 6. Opzeggen van de huur van de oefenruimtes is van beide kanten mogelijk met een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan alleen bij medewerkers van MCW. Er is geen restitutie mogelijk van reeds betaalde maanden. MCW behoudt zich het recht om de huur per direct op te zeggen als de band het huishoudelijk reglement niet naleeft
 7. Alle bands zorgen dat zij de oefenruimtes, de gangen en overige ruimtes van het oefencentrum opgeruimd en schoon achterlaten en afval in de daarvoor bestemde afvalbakken gooien.
 8. Roken en het nuttigen van etenswaren zoals pizza’s, patat e.d. is in de oefenruimtes, in de gangen en in de pantry niet toegestaan. Het nuttigen van kleine snacks zoals bijvoorbeeld een boterham, een gevulde koek of een reep is wel toegestaan zolang er geen resten of afval achterblijft in een van de ruimtes.
 9. Elke band tekent vooraf op een lijst aan hoe de ruimte is aangetroffen en of de volledige backline aanwezig is. Indien een band constateert dat een onderdeel van de backline niet aanwezig is, meldt men dit direct aan de medewerker van MCW. MCW zal navraag doen bij de bands die recent gebruik hebben gemaakt van de oefenruimte. Indien de vermissing niet wordt opgelost zal MCW gebruik maken van de camerabeelden. Indien er sprake is van opzet en/of diefstal, zal de schade worden verhaald en toegang tot het oefencentrum voor de desbetreffende band worden ontzegd.
 10. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade aan de oefenruimtes en/of de gehuurde backline, ongeacht of deze schade door de hoofdhuurder zelf is veroorzaakt.
 11. MCW kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, verlies of diefstal van eigen instrumenten en/of zelf meegenomen backline of onderdelen daarvan. Het is daarom aan te raden deze spullen zelf te verzekeren.
 12. Gelet op de gezondheid (gehoorschade), de overlast naar overige bands en naar de omgeving behoud MCW zich het recht voor om aanwijzingen te geven over het geluidsniveau waarop wordt geoefend. Bij blijvende overschrijding kan de huurder worden verzocht om de oefenruimte te verlaten. (N.B. gehoorschade ontstaat al wanneer een persoon een gemiddelde geluidsdruk van 90 dB ervaart gedurende 1 uur).
 13. De ingang van de oefenruimtes is gelegen in het centrum van Naaldwijk. Houd daar rekening mee en blijf niet na afloop rond de ingang hangen. Het is de bedoeling dat we de overlast voor de buurt tot een minimum beperken. Zorg dan ook dat alle deuren te allen tijde goed afgesloten zijn wanneer er muziek gemaakt wordt.
 14. Alle bandleden dienen eventuele aanwijzingen van medewerkers van MCW op te volgen.
 15. Eventuele adreswijzigingen, nieuwe telefoonnummers, e-mailadressen van de hoofdhuurder moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven via www.muziekcentrumwestland.nl
 16. MCW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal veroorzaakt in de oefenruimtes of elders in het pand. Gevonden voorwerpen worden maximaal twee maanden bewaard.
 17. Alle deuren dienen zo veel mogelijk dicht en waar mogelijk afgesloten te zijn. Dit, om ongenode gasten zo goed mogelijk buiten de deur te houden.
 18. Om te kunnen waken over uw en onze veiligheid en spullen maken we gebruik van camerabewaking in de oefenruimtes en de gangen van het oefencentrum.

N.B. MCW houdt zich te allen tijde het recht voor om een band de toegang tot een gehuurde oefenruimte te weigeren of een huurcontract te ontbinden wanneer niet aan voornoemd huishoudelijk reglement wordt voldaan.